จั๊ด ซัดทุกความจริง
ตัดหัวถวายพุทธบูชา ศรัทธานำปัญญาที่ต้องทบทวน
เหตุพระตัดหัวด้วยกิโยตินเพื่อถวายพุทธบูชา ศรัทธานำปัญญาที่ต้องทบทวน
Top