วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
สุสานคนเป็น
วันช่วยได้กับจุ๋มลุยเอง วันนี้ พาไปดูชีวิตของยายที่อาศัยสุสานเป็นที่อยู่อาศัย ไม่มีรายได้อะไร ยึดอาชีพรับจ้างกวาด เช็ด สุสานเป็นค่าอยู่ค่ากินและเลี้ยงชีวิต แต่อนิจจา ตอนนี้สุสานเริ่มเต็ม ที่ที่ยายเคยอยู่อาจต้องคืนวัด แล้วยายจะอยู่อย่างไร ไปติดตามกันค่ะ
Top