วันช่วยได้ : จุ๋มลุยเอง
ถึงบ้านจะมอดไหม้ แต่น้ำใจไม่เคยมอดลง
วันช่วยได้ กับจุ๋มลุยเอง พาไปดูบ้านหลังใหม่ ของช่างเล็ก หลังถูกเปลวเพลิงเผาไหม้ เหลือแต่ตอตะโก ซึ่งช่องวันได้เคยนำเสนอข่าวไป จากนั้นไม่นานธารน้ำใจก็หลั่งไหลมาจนวันนี้ ช่างเล็กมีบ้านหลังใหม่แล้ว
Top