ให้พ้นสภาพพนักงาน ตัวแทนประกันส่ง SMS เย้ยสาว ‘เตียงสนามรออยู่’

ดู 5,783 ครั้ง
ประจำวันที่ 29 เมษายน 2564

กรณีหญิงสาวรายหนึ่งโพสต์เล่าเรื่องราว หลังปฏิเสธการซื้อประกันทางโทรศัพท์ และทางพนักงานได้ส่งข้อความ SMS ตามมาภายหลังว่า บัตรทอง เตียงสนามรออยู่ จนเกิดเสียงวิพากษ์วิจารณ์ และทางบริษัทต้นสังกัดได้รับเรื่องไว้ตรวจสอบแล้วนั้น

ล่าสุด บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) ขอเรียนชี้แจง กรณีเหตุการณ์การปฎิบัติที่ไม่เหมาะสมของตัวแทน บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (“บริษัทฯ”) ได้ทราบถึงเหตุการณ์ และการกระทำของตัวแทนที่กระทำการไม่เหมาะสม

ทั้งนี้ทางบริษัทฯ ต้องขออภัยเป็นอย่างสูงกับเหตุการณ์ดังกล่าว โดยทางบริษัทฯ มิได้เพิกเฉยต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น และได้ตั้งกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงดังกล่าวแล้ว ซึ่งพฤติกรรมของตัวแทนคนดังกล่าวขัดต่อจรรยาบรรณ จริยธรรมทางธุรกิจ และมาตรฐานการให้บริการที่บริษัทฯ มุ่งมั่นยึดถือมาโดยตลอด บริษัทฯ จึงได้ดำเนินการให้ตัวแทนผู้นั้น พ้นสภาพการเป็นตัวแทนของบริษัทฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว

บริษัทฯ ต้องขออภัยท่าน มา ณ โอกาสนี้ พร้อมขอยืนยันว่า บริษัทฯ ยึดถือปฏิบัติ และให้ความสำคัญต่อความถูกต้องด้านจรรยาบรรณ และมุ่งมั่นในการให้ความคุ้มครอง พร้อมมอบการบริการอย่างดีที่สุดเสมอมา ขอแสดงความนับถือ บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน).

Top