เที่ยงร้องทุกข์
รถบรรทุกดินวิ่งจนถนนพัง เป็นหลุดเป็นบ่อ
เดือดร้อนหนักจากถนนพังเป็นหลุดเป็นบ่อ คนใช้รถใช้ถนนต้องระวังเพราะเกิดอุบัติเหตุบ่อย .. ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ
Top