เที่ยงร้องทุกข์
ประปาหมู่บ้านสกปรก เกินจะทนใช้
2 หมู่บ้านใน จ.บุรีรัมย์ ใช้น้ำประปาจากแหล่งเดียวกัน ร้องเรียนคุณภาพน้ำแย่ สกปรก เกินจะทนใช้ ...ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ
Top