เที่ยงร้องทุกข์
เกษตรกรร้องขุดลอกอ่างเก็บน้ำล่าช้า หวั่นไม่มีน้ำทำนา
กว่าถั่วจะสุกงาก็ไหม้ เกษตรกรร้อนใจ จี้ให้รีบขุดลอกอ่างเก็บน้ำ หากล่าช้าหวั่นไม่มีน้ำทำนา เหมือนที่เคยเป็น ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ
Top