เที่ยงร้องทุกข์
บ้านอยู่ห่างแค่ 500 เมตร แต่ขอใช้น้ำบาดาลเทศบาลไม่ได้
ชาวบ้านเดือดร้อน ไปยื่นคำร้องขอใช้น้ำประปาบาดาล แต่ถูกปฏิเสธไม่สามารถจ่ายน้ำให้ได้ เพราะอะไร ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ
Top