เที่ยงร้องทุกข์
ลูกบ้านเคหะนวมินทร์! ร้องถูกตัดน้ำ-ไฟ ทั้งที่จ่ายแล้ว
ผู้เช่าอาศัยในเคหะนวมินทร์ ร้องเรียนทีมข่าว ถูกนิติฯ ตัดน้ำตัดไฟ หลังจากไปทำสัญญาเช่าใหม่กับการเคหะแห่งชาติ ติดตามได้ใน "เที่ยงร้องทุกข์" กับพี่จั๊ด ธีมะ
Top